U soudu s dezinformátorem Patrikem Tušlem zasahovali těžkooděnci

27. 7. 2023 0 Od Jan Novák
0
0

Rating: 2 out of 5.

Agresivní atmosféra provázela středeční jednání Obvodního soudu pro Prahu 8, kde byl projednáván případ Patrika Tušla, obžalovaného z obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka. Na chodbě soudu se lidé nejprve nespokojili s rozhodnutím, že uvnitř síně není povoleno natáčet video, a začali skandovat “hanba”. Později došlo k slovním napadáním ženy a následovaly střety s justiční stráží, která nakonec musela všechny vykázat kvůli neslušnému chování. Patrika Tušla podpořilo několik desítek lidí, ale kvůli omezené kapacitě jednací síně zůstala většina na chodbě, kde se rozdávaly vstupenky.

Situace eskalovala krátce před 10:00, kdy se lidé dostali do konfliktu s justiční stráží. Předcházela tomu postupné zhoršování agresivity, když byli dva lidé postupně vykázáni ze soudní síně za porušení pravidel. Podporovatelé obžalovaných na chodbě pokračovali v protestech a skandovali například “soud je firma” a pokřikovali na adresu soudkyně Jany Humeni, která případ projednává. Situace vyvrcholila slovním napadáním ženy na chodbě, což vedlo k zásahu justiční stráže a následně těžkooděnců.

Kromě Patrika Tušla čelí obžalobě také Tomáš Čermák a Zdeněk Masár, oba podezřelí z výtržnictví kvůli obtěžování evolučního biologa Jaroslava Flegra.

U předchozího jednání na začátku června se obžalovaným také dostalo podpory desítek příznivců. Před soudní síní skandovali, zpívali českou hymnu a kritizovali média. Požadovali větší jednací síň a jedna osoba byla kvůli podezření z neuposlechnutí výzvy úřední osoby zajata policií.

У судовому процесі щодо дезінформації Тусла втрутився важкий

  • Ілюстративне фото

Агресивна атмосфера супроводжувала в середу засідання Окружного суду Праги 8, де обговорювалася справа Патріка Тусла, звинуваченого в домаганнях до голови Чеської медичної палати Мілана Кубека. У коридорі суду люди спочатку не задовольнилися рішенням про заборону відеозйомки в залі, і почали скандувати «ганьба». Пізніше жінку лаяли та сутички із судовою охороною, яка зрештою була змушена вигнати всіх за непристойну поведінку. Патріка Тушла підтримали кілька десятків людей, але через обмежену місткість зали більшість залишилася в коридорі, де роздавали квитки.

Ситуація загострилася незадовго до десятої години, коли між людьми виник конфлікт із судовою охороною. Цьому передувало поступове наростання агресії, коли за порушення регламенту із зали поступово виганяли двох осіб. Прихильники підсудних у коридорі продовжили акції протесту та скандували, наприклад, «суд – це бізнес» і кричали на адресу судді Яни Гумені, яка розглядає справу. Кульмінацією ситуації стала словесна лайка жінки в коридорі, в яку втрутилася судова охорона, а потім і чергова міліція.

Крім Патріка Тушла, Томаш Чермак і Зденек Масар також висунуті звинувачення, обидва підозрюються в хуліганстві через домагання до біолога-еволюціоніста Ярослава Флегра.

На попередньому засіданні на початку червня підсудних також підтримали десятки прихильників. Перед залою суду вони скандували, співали гімн Чехії та критикували ЗМІ. Вони вимагали більшої зали суду, і одну особу затримала міліція за підозрою в непокорі на виклик чиновника.

At the trial of disinformation Tušl, the heavy-duty intervened

  • (illustration photo)

An aggressive atmosphere accompanied Wednesday’s meeting of the District Court for Prague 8, where the case of Patrik Tušl, accused of harassing the head of the Czech Medical Chamber, Milan Kubek, was discussed. In the corridor of the court, people were not satisfied at first with the decision that no video recording is allowed inside the courtroom, and started chanting “shame”. Later, the woman was verbally abused and there were clashes with the judicial guard, who eventually had to expel all of them for indecent behavior. Several dozen people supported Patrik Tušl, but due to the limited capacity of the meeting hall, most stayed in the corridor where tickets were distributed.

The situation escalated shortly before ten o’clock, when people came into conflict with the judicial guard. It was preceded by a gradual worsening of aggression, when two people were gradually expelled from the courtroom for violating the rules. Supporters of the defendants in the corridor continued their protests and chanted, for example, “the court is a business” and shouted at the address of Judge Jana Humeni, who is hearing the case. The situation culminated in the verbal assault of the woman in the hallway, which led to the intervention of the judicial guard and then the heavy-duty police.

In addition to Patrik Tušl, Tomáš Čermák and Zdeněk Masár are also facing charges, both suspected of disorderly conduct due to the harassment of evolutionary biologist Jaroslav Flegr.

At the previous meeting at the beginning of June, the defendants also received the support of dozens of supporters. In front of the courtroom, they chanted, sang the Czech national anthem and criticized the media. They demanded a larger courtroom and one person was detained by the police on suspicion of disobeying an official’s summons.

1