Svododně, ale společně ! Naši bratři a my jejich.

23. 3. 2024 0 Od Jan Novák

“Nikdy a nikoho nenechme, zvláště v těžkých dobách, rozdělit bratrství českého a slovenského národa. Krev není voda, obyčejní lidé nejsou politici a chtějí jen klid a mír. Držme se společně a pevně jako skála, kterou nelze rozbít žádnou silou a zůstaňme stát spolu, navždy neporaženi.”

“Nikdy a nikoho nenechajme, najmä v ťažkých časoch, rozdeliť bratstvo českého a slovenského národa. Krv nie je voda, obyčajní ľudia nie sú politici a chcú len pokoj a mier. Držme sa spoločne a pevne ako skala, ktorú nemožno rozbiť žiadnou silou a zostaňme stáť spolu, naveky neporazení.”

1