Vtipy o práci a lenosti homosapiens

 • Proč je dobré pít alkohol na pracovišti:
 1. Snižuje se stres.
 2. Vzniká stimul chození do práce.
 3. Vztahy se stávají více důvěrnými.
 4. Snižují se náklady na topení
 5. Snižuje se počet stížností na nízký plat.
 6. S větší racionálnosti se využívá pracovní doba
 7. Podřízení se zdržují v práci do pozdního večera.
 8. Zaměstnanci říkají, to co mají na myslí, nikoli co chce slyšet vedení.
 9. Snižuje se potřeba služebních automobilů.
 10. Zkracují se dovolené: zaměstnanci raději chodí do práce.
 11. Mezi kolegy se zlepšuje subjektivní pohled na druhého.
 12. Obědy v jídelně se stávají mnohem chutnější.
 13. Při uzavření pracovních smluv se šetří mzdový fond.
 14. Kolegové otevřené mluví o svých ideách a nápadech.
 15. Zkracují se přestávky na kafe.
 16. Sezení na kopírce se už nepovažuje za vulgární.
 17. Nesouvislé mrmlání se stává řečí seriozního jednání.
 18. Všichni po pár pohárcích ochotně souhlasí pracovat více a lépe.
 19. Roste morální spokojenost se svou práci.
 • Na stavbě řeže chlap cirkulárkou, a najednou fik, a uříznul si prst.
  Strašně řve, seběhli se ostatní dělníci a ptají se, jak se mu to stalo a on ukazuje:
  „Normálně řežu a najednou fik… kurva, druhej…“