Analýza probíhající války zdaleka nejen o Ukrajinu, lze najít řešení ?

31. 7. 2023 0 Od Jan Novák

Rating: 3.5 out of 5.


Přečíst česky

Udělejme si malý souhrn situace ve světě a nejen na Ukrajině či v Rusku, protože neděje se vše tam a nejde jen o Ukrajinu, tento konflikt dávno nabyl rozměrů pokročilejší fáze hybridní války v globálním měřítku, kde sehrávají svoji roli nikoliv jen tradiční velmoci, ale nyní i menší státy jenž se dosud od konfliktu distancovali a postupně se přiklánějí na tu či onu stranu. Vcelku logicky na tu, která se jim pro ně zdá být výhodnější nebo je jejich tradičním spojencem další dobu než několik měsíců či let.

Kreml se ohání Putinovým dekretem z roku 2020, který mimo jiné stanovuje, že Rusko je podle sebe oprávněno použít jaderné zbraně pokud bude vojensky napadeno jeho území a ohrožena samotná existence Ruské Federace taková situace, ale ve skutečnosti není.
Veškeré území byť již dnes díky protiofenzivě osvobozené od okupace považuje Kreml za území Ruska a to samozřejmě především Krym s jeho strategickou polohou a nikoliv nepodstatnou námořní základnou a Luhaňskou a Doněckou oblast tedy odtržená území Ukrajiny jenž se s nemalou Ruskou podporou ze vzbouřených území samozvaně prohlásily za samostatné republiky.
Krátce po té se na žádost jejich vzbouřeneckých představitelů připojily obě Ukrajinská území k Ruské Federaci. Jejich samostatnost ani připojení k RF však žádný stát kromě Ruska neuznal.

Rusko si je jistě vědomo (pokud ne Putin tak někdo jiný určitě), že použití jaderných zbraní je hodně velké riziko, které by opravdu již existenci Ruska, alespoň toho Putinova a v této podobě ohrozit mohlo
USA si jistě nedělaly jen legraci když Kreml před použitím jaderných zbraní již dávno důsledně varovaly a upozornilo Kreml na to, že v takovém případě již opravdu zasáhne spolu se svými spojenci přímou vlastní vojenskou operací, cestou na Krym potopí černomořskou flotilu RF a zapojí se do bojů i na Ukrajinské pevnině (a z NATO nevede na Ukrajinu ani do Ruska zdaleka nejen námořní neb vzdušná cesta, ale tak jako odsud odjíždí buď vlaky či jinou pozemní trasou jak Rusové tak především Ukrajinci, zrovna tak může suchou nohou na Ukrajinu či do Ruska vstoupit NATO.

Což by samozřejmě znamenalo absolutní eskalaci konfliktu Kremlu se západem, což není v zájmu ani Kremlu. I nejvyšší představitelé RF si musí umět spočítat, že přestože, na Ukrajině dosáhli dílčích úspěchů, utrpěli obrovské lidské i materiální ztráty a to je rozsah konfliktu proti sice podporované, ale méně početné a oproti NATO jen částečně vyzbrojené armády. Otevřený konflikt s NATO by přenesl válku na zcela jiná místa a do zcela jiných dimenzí a toho si nemůže být nevědom ani Putin.

V současné situaci je tedy pro západ i Ukrajinu zcela jistě nejlepší nepolevit v proti ofenzivě a osvobodit zbytek území Ukrajiny a pak je možné teprve jednat s RF o podmínkách míru. Nad jinou možností v současné situaci ani nemá smysl přemýšlet, Rusko neustoupí pokud nebude vyhnáno z okupovaných území Ukrajiny. Pak bude možná ochotno jednat a bude možné uvažovat o vzájemném míru a dalším vývoji. Naopak každý ústupek by znamenal munici i pro Čínu, která by velmi ráda obsadila Taiwan a získala větší vliv nejen v Asii než má doposud. A to určitě dobrý směr cesty není. Řešení tedy samozřejmě existuje, ale bohužel ne hned a bez dalších obětí.
Mnohem lepší obrázek o situaci si budeme moci udělat také ze závěrů připravovaného summitu více než 30ti zemí v Saudské Arábii jehož účastníkem Rusko jako nepozvané zcela určitě nebude.