Poslanecká sněmovna schválila smlouvu o obraně (DCA) s USA

Poslanecká sněmovna schválila smlouvu o obraně (DCA) s USA

22. 7. 2023 Vyp Od Jan Novák
  • (ilustrační obrázek)
blank
Přečíst česky
blank
Читайте українською

Poslanecká sněmovna schválila významný krok a to ratifikaci česko-americké obranné smlouvy (DCA), která nyní čeká na podpis prezidenta republiky Petra Pavla. Ministři se domluvili na tomto kroku, který vidí jako klíčový pro národní bezpečnost. Jana Černochová, ministryně obrany (ODS) se vyjádřila, že současná bezpečnostní situace vyžaduje silné spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi.
Ratifikace byla schválena 115 hlasy z 144 přítomných poslanců, zatímco opoziční hnutí SPD a čtyři poslanci ANO hlasovali proti. SPD je přesvědčeno, že smlouva otevře dveře americkým základnám v Česku, což vehementně odmítají.
Ministryně Černochová opakovaně vyvracela tyto spekulace a uvádí, že smlouva nepředpokládá přítomnost cizích vojáků bez souhlasu parlamentu. Ostatní argumenty byly zamítnuty i Andrejem Babišem.

Navzdory opozici z hnutí SPD byla ratifikace potvrzena a vyslovením souhlasu s DCA bylo také podpořeno doprovodné usnesení z pera hnutí ANO. Dokument zdůrazňuje, že dohoda zvyšuje bezpečnost Česka a neumožňuje zde rozmisťování jaderných zbraní nebo stálé americké vojenské základny bez parlamentního souhlasu.
Ministryně Černochová s podepsáním smlouvy souhlasila v květnu po konzultaci s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem v USA. Senát také podpořil smlouvu a nyní se očekává, že prezident Petr Pavel ji podepíše a ratifikace bude dokončena.
Tato dohoda je pro Česko historickým okamžikem, který přináší prohloubení spolupráce s USA a zajišťuje nám vyšší bezpečnost v obtížné době, kdy je Evropa ohrožena ruskou vojenskou agresí.

Палата депутатів схвалила оборонну угоду (DCA) зі США

Палата депутатів схвалила важливий крок, а саме ратифікацію Чесько-американського договору про оборону (DCA), який зараз очікує на підпис Президента Республіки Петра Павла. Міністри погодили цей крок, який вони вважають ключовим для національної безпеки. Яна Чернохова, міністр оборони (ODS), сказала, що поточна безпекова ситуація вимагає міцного союзу з іншими демократичними країнами.
Ратифікація була схвалена 115 голосами з 144 присутніх депутатів, тоді як опозиційний рух SPD і чотири депутати ANO проголосували проти. СДПН переконана, що договір відкриє двері для американських баз у Чехії, що вони категорично відкидають.
Міністр Чернохова неодноразово спростовувала ці припущення і заявляла, що угода не передбачає присутності іноземних військових без згоди парламенту. Інші аргументи Андрій Бабіш також відкинув.

Незважаючи на спротив з боку руху SPD, ратифікацію було підтверджено, і, висловивши згоду з DCA, також було підтримано супровідну резолюцію від пера руху ANO. У документі наголошується, що угода підвищує безпеку Чехії і не дозволяє розміщувати там ядерну зброю або постійну військову базу США без схвалення парламенту.
Міністр Чернохова погодилася підписати контракт у травні після консультації з американським міністром оборони Ллойдом Остіном у США. Сенат також підтримав договір, і тепер очікується, що президент Петро Павел підпише його, а ратифікація буде завершена.
Ця угода є історичним моментом для Чехії, який приносить поглиблення співпраці зі США та забезпечує більшу безпеку для нас у складний час, коли Європі загрожує російська військова агресія.