Změna klimatu je existenciální hrozbou

30. 10. 2023 0 Od Jan Novák
1
1

Přední světoví vědci vydali zprávu analyzující extrémní klimatické jevy počasí. Studie zkoumala 35 globálních jevů, které jsou zásadní pro život na Zemi. Od spotřeby energie přes znečištění atmosféry CO2 či spotřeby masa nebo vypalování a kácení lesů až po počty extrémně horkých dnů.

Hlavním závěrem zprávy je předpoklad, že ke konci tohoto století bude až 6 000 000 000 lidí uvězněno v pasti neobyvatelné oblasti planety.

Letošní rok bude s pravděpodobností blížící se jistotě tím nejteplejším jaký kdy byl a v budoucnu se bude dále už jen oteplovat o roce 2024 to již víme s jistotou. Teploty oceánů jsou naprosto mimo dříve zaběhlé měřené hodnoty svědčící o kolapsu klimatu.

2