Paradoxní očkovací apartheid

15. 11. 2021 3 Od Jan Novák

Česká republika se prý inspiruje v rakouském a německém způsobu „vypořádání se s COVID-19“. Tedy rozdělením obyvatelstva na ty, kteří jsou očkovaní, a na ty, kteří nejsou očkovaní. Protože za to, že se očkovaní nakazí, onemocní, skončí na JIP nebo zemřou, nemůže údajně to, že vakcinace nefunguje tak spolehlivě, jak bylo lidem původně namlouváno. Naopak, mohou za to ti neočkovaní zločinci, kteří ji (tu ne zcela funkční a dnes již prokazatelně docela nebezpečnou vakcinaci) nechtějí podstoupit!
Připomeňme si mimo jiné, že takové restrikce pro neočkované platí například v Rusku, které určitě nepovažujeme za demokratickou zemi. A nemůžeme za demokratickou považovat žádnou zemi, která podobná restriktivní opatření, jež jsou diskriminační a v rozporu s naším i mezinárodním právem a LZPS zavede. Nebo bude-li je, ať již méně či více, tvrdě prosazovat a kontrolovat.
Už nějakou dobu se ocitáme v prostředí, které nápadně připomíná román 1984 britského spisovatele George Orwella. „Válka je mír. Mír je válka.“ „Nemoc je zdraví. Zdraví je nemoc.“
Všichni dobře víme (nebo bychom alespoň měli vědět), že roušky a respirátory třídy FFP2 šíření virů nijak významně nebrání, protože jsou určeny jen k ochraně proti šíření kapének. Přesto je jako ovce nosíme tam, kde je to vyžadováno. Myslíme si, že děláme aspoň něco pro svoje zdraví, slepě dodržujeme všechna vládní nařízení, a zatím z nich získáváme pouze běžná onemocnění dýchacích cest a plic. K zabránění šíření virů je určena až třída ochrany dýchacích cest FFP3, kde je hustota materiálu tak vysoká, že jím virus neprojde – pokud tedy máme respirátor stoprocentně dobře nasezen a dýcháme skutečně jen skrz filtr FFP3.

Já tímto tedy vyzývám příslušné orgány v ČR a obyvatelstvo, aby zde v naší zemi nebyla aplikována a akceptována takováto segregace obyvatel! Aby všichni měli stejná práva a povinnosti, a nikdo nebyl zvýhodňován nebo terorizován za to, že se chce nebo nechce nechat naočkovat.
TEČKA.