blank

Demografický růst Prahy, turismus a dojiždějící zaměstnanci + prognóza do roku 2030

15. 11. 2023 Vyp Od Jan Novák

Nad nadpisem vidíte graf od roku 1990 do dnešního data roku 2023 znázorňující 4 hodnoty: počet stálých obyvatel Prahy, počet lidí, kteří se v Praze skutečně vyskytují, ať už do Prahy dojíždějí pracovně nebo se jedná o turisty. Většina z těchto lidí téměř s jistotou jsou ti, kteří dojíždějí pracovně.

Další dvě hodnoty (modrá a červená) ukazují růst obyvatel, kde modře jsou vyznačeni nově narození Pražané a červenou barvou oficiálně známý počet přistěhovalců z jiných krajů nebo států. Toto číslo bude ovšem ve skutečnosti vyšší než to, které je v grafu a získané z oficiálních záznamů, protože mnoho přistěhovalců, zejména z ciziny, se nikde neregistruje.

Počet nárůstu obyvatel je vykreslen trochu nepřehledně. Modrou a červenou by bylo třeba sečíst, aby vyjadřovaly celkový nárůst populace. Nicméně ten je již nahoře znázorněn světlejší zelenou.

Obrázek níže ukazuje prediktivní prognostickou analýzu do roku 2030, předpokláda tedy v podstatě konstantní vývoj jako doposud.

blank
blank1