Světlo a tma

31. 3. 2023 0 Od Jan Novák

Měníc se nebe, horko střídá zimu,
laserový paprsek bdí, oblohu snímá.
Slabý, leč pozoruje, neviděn zůstává,
když cíl objeví, síla milionů wattů povstává.

Světelnou rychlostí k cíli letí,
štíty protiraketové bdělý střeh smělý.
Nad oceánem pluje, nesmrtelný vánek,
hovory o ženách, čekají na okamžik.

Ten čas se blíží, neví kdy přijde,
připraven k obraně, bdělost nepomíjí.
Ve světle záře, tajně se skrývá,
ochránce světa, naděje nesmírná.

JANAI 2023

1