blank

Srbský Export Zbraní na Ukrajinu: Komplexní Obchodní Síť

23. 6. 2024 Vyp Od Jan Novák, Kassandra

Nedávné zprávy odhalily, že srbské zbraně se přes složitou obchodní síť dostávají do rukou ukrajinských sil, navzdory oficiálním popřením ze strany srbské vlády. Podle uniklých dokumentů Pentagonu a investigativních zpráv, byly rakety GRAD, vyrobené v srbské továrně Krušik, přepraveny přes Turecko a Slovensko do Ukrajiny.

Oficiální Popření a Nejasné Cesty

Srbský prezident Aleksandar Vučić a další představitelé opakovaně prohlašují, že Srbsko neexportuje zbraně do Ukrajiny ani do Ruska. V oficiálních prohlášeních uvádějí, že všechny exporty zbraní probíhají v souladu se zákonem, který vyžaduje, aby Srbské úřady vždy věděly, kdo je konečným uživatelem vyvezených zbraní a vojenské techniky​ (RadioFreeEurope/RadioLiberty)​.

Nicméně, zpravodajské informace naznačují jiný příběh. Podle ruského deníku Mash, byla srbská vojenská technika, včetně 3,500 raket GRAD, uložena v skladišti v Bratislavě. Tyto rakety byly podle zpráv prodány přes komplexní obchodní řetězec zahrnující Turecko a Slovensko, což mělo za následek jejich konečný transport na Ukrajinu​ (Serbian Monitor)​.

Komplexní Schéma Prodeje

Podle zdrojů, které se zabývaly bezpečností ve zbrojním průmyslu, bylo schéma prodeje raket komplikované a zahrnovalo několik kroků a prostředníků. Rakety byly prodány sofijské společnosti, která je následně prodala turecké státní zbrojní agentuře. Ta pak předala rakety další společnosti, která je převezla do Slovenska. Ze Slovenska byly nakonec rakety přepraveny na Ukrajinu přes ukrajinské ministerstvo obrany​ (Serbian Monitor)​.

Politické a Bezpečnostní Dopady

Tento vývoj má významné politické a bezpečnostní důsledky. Srbsko, tradičně vnímáno jako spojenec Ruska, se ocitá ve složité situaci, kdy jeho zbraně končí na Ukrajině, což může mít dopad na jeho mezinárodní vztahy a domácí politickou scénu.

ZávěrPřestože Srbsko oficiálně popírá jakoukoli přímou účast na exportu zbraní na Ukrajinu, důkazy naznačují, že přes složité obchodní schéma a třetí strany se srbská vojenská technika do této oblasti dostává. Tento fenomén ilustruje, jak složité a nepřehledné mohou být moderní zbrojní obchody a jak hluboké mohou být jejich politické důsledky.